به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، هفتمین نشست شورای آموزش دفتر مطالعات سینمایی به منظور بررسی درخواست ها و صدور مجوز تاسیس آموزشگاه های آزاد سینمایی روز گذشته ۲ آذرماه با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی برگزار شد.

در ابتدای این نشست «جواد صباغ»، سرپرست دفتر مطالعات، گزارشی از وضعیت آموزشگاه های آزاد سینمایی ارائه کرد. همچنین «امین تارخ»، «محسن هاشمی» و «مهری شیرازی» نیز به طرح دیدگاه ها، مسائل و موضوعات درباره آموزشگاه های سینمایی پرداختند.

رئیس سازمان سینمایی پس از شنیدن نقطه نظرهای هنرمندان حاضر در جلسه، ضمن حمایت از طرح پیوستن انجمن مدیران آموزشگاه های سینمایی به خانه سینما، بر لزوم راه اندازی سامانه جامع آموزشی به منظور تعامل بهتر و اثربخش تر با آموزشگاه ها، رتبه بندی آموزشگاه ها و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای مدیران آموزشگاه ها توسط مدرسه ملی سینما تاکید کرد.

در ادامه جلسه، تعدادی از پرونده های درخواستی با حضور دکتر حجت الله ایوبی مطرح و در مورد آنها تصمیم گیری شد.

جواد صباغ، امین تارخ، محسن هاشمی، محمد حسین فرج، مهری شیرازی و مهسا اصانلو اعضای شورا آموزش دفتر مطالعات سینمایی هستند و ریاست آن به عهده امین تارخ است.