باشگاه هواداران ایرانیان
بازدید: 86
کد: 1311
زمان انتشار: پنجشنبه 5 دی 1392

مشخصات بلیط خریداری شده


مشخصات بلیط خریداری شده و راهنمای کاملترین بلیط طبق استانداردها

مشخصات کلی بلیط
جایگاه محلی است که موقعیت منطقه ای در سالن را مشخص میکند

ردیف با توجه به چیدمان صندلیها چیدمان افقی صندلیها میباشد

صندلی موقعیت نشستن شما خریدار گرامی

قابل توجه میباشد در استودیومهای ورزشی جایگاه فروخته میشود
منبع: ساپورت 6234.ir
آدرس منبع: http://www.6234.ir
آخرین بروزرسانی: شنبه 4 بهمن 1393 14:36:18
 گروه پشتیبانی سامانه های 6234