باشگاه هواداران ایرانیان
بازدید: 62
کد: 1014
زمان انتشار: سه‌شنبه 5 شهریور 1392

گروه اجرایی و راهنما کیست
گروه اجرایی مسئول هماهنگ ساختن ورودی های سالن و چگینگ بلیط ها ، نظم و تریتیب جهت ورود مدعوین به سالن و راهنمائی جهت مستقر شدن مدعوین در جایگاههایشان ، نظارت بر نظم و سکوت سالن عدم شلوغی و مشکلات غیر مترقبه ، ...

منبع: ساپورت 6234.ir
آدرس منبع: http://www.6234.ir
آخرین بروزرسانی: دوشنبه 11 شهریور 1392 18:54:11
با باشگاه هواداران ایرانیان6234 از تمام وقایع  فرهنگی و هنری با خبر شوید.