باشگاه هواداران ایرانیان
بازدید: 58
کد: 99
زمان انتشار: شنبه 25 مهر 1394

هماهنگی اعزام گروه های موسیقی ایرانی، به خارج از كشور
واحد نظارت و ارزشیابی:

شرح وظایف:  صدور مجوز نشر آلبوم آثار صوتی موسيقايی، اجرای صحنه ایِ موسيقی و مجوز شركت های تهيه و توليد و تكثير آثار صوتی موسيقايی.
آخرین بروزرسانی: شنبه 25 مهر 1394 10:41:18
با باشگاه هواداران ایرانیان6234 از تمام وقایع  فرهنگی و هنری با خبر شوید.